Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 489/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-15 10:00:00
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim złożono wykaz inwentarza po zmarłym 10 listopada 2016 r. Marianie Kruczku (nr PESEL: 28022103035), ostatnio zamieszkałym w Czyżowicach przy ul. Gorzyckiej 36B. Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą I Ns 489/17. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel dysponujący pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy.
 
SSR Adrianna Zwolińska-Kaczmarek
Opublikowano dnia: 2017-09-15 10:11:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 482/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-06 13:00:00
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, iż w dniu 2 sierpnia 2017r. w sprawie o sygn. I Ns 482/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Małgorzacie Makowskiej, zmarłej 14 kwietnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. Jednocześnie Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 (tj.  spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
SSR Adrianna Zwolińska- Kaczmarek

 

Opublikowano dnia: 2017-09-11 13:41:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 048
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry