Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 879/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-05-12 12:00:00

OBWIESZCZENIE

 

 

„ Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku, sygn. akt I Ns 879/17 zezwolił Gminie Marklowice na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.499zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za udział w 1/3 części własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1267/67 o powierzchni 0,0025 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Marklowice, obręb Marklowice Dolne, k. m. 1, wydzielonej z nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1W/00009843/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, przejętej z mocy prawa przez Gminę Marklowice na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego z 21 lutego 2011r. nr 001/11 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Goplany w Marklowicach”, która to kwota może być podjęta przez spadkobierców Izabeli Marcol”

 

 

 

SSR Anna Krzystolik

Opublikowano dnia: 2018-04-12 12:54:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 263
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry