Aktualności

Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii

Opublikowano: 30.10.2020, 15:16

Zgodnie z zarządzeniem dot. funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii informuje się, że:

- Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w skróconym czasie urzędowania, tj. od godz. 09.00 do godz. 15.00;

- zaleca się dokonywanie wpłat na rachunek Sądu w drodze przelewu;

- poczta winna być składowana do wystawionej skrzyni i otwierana z 24-godzinnym opóźnieniem;

- ogranicza się przyjmowanie poczty przez pracowników Biura Podawczego, za wyjątkiem spraw aresztowych;

- wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa Sądu, a skargi składane są drogą elektroniczną lub pisemnie;

- zakazuje się wstępu do budynków Sądu osób innych niż wezwane do udziału w czynnościach lub wykazujących inną, niezbędną potrzebę;

- akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu ich telefonicznie;

- na terenie  Sądu przestrzega się bezwzględnie obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekcji rąk oraz stosowanie pomiaru temperatury ciała w czasie wejścia na teren budynku Sądu

- zawiesza się wydłużone godziny funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki do godziny 18.00Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

Opublikowano: 12.10.2020, 09:49

W związku z obchodzonym w dniu 15 października 2020 r.  Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 12 - 16 października 2020 r. zapraszamy do zapoznania się z listą wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji.Powołanie koordynatora do spraw dostępności

Opublikowano: 02.10.2020, 09:29

Informujemy, że w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062 j.t.) został powołany Koordynator do spraw dostępności w sądach apelacji katowickiej w osobie Pani Małgorzaty Cichowskiej z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tel. (32) 2004 661, adres e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl.14 sierpnia Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. będzie nieczynny

Opublikowano: 13.08.2020, 11:38

Informujemy iż dnia 14 sierpnia (piątek) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim będzie nieczynny.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
1Ko 3192/20 II K 478/19
Przewodniczący: Sędzia Rafał Czapla
13:10, 2020-12-02
Sala nr 17, Parter,
1Ko 3193/20 II K 689/19 kdł. 1634/2019/K 2 Ds 468/19
Przewodniczący: Sędzia Rafał Czapla
13:20, 2020-12-02
Sala nr 17, Parter,
1Ko 2955/20 III K 328/17 SR KATOWICE-ZACHÓD Wo 436/2019
Przewodniczący: Sędzia Rafał Czapla
13:30, 2020-12-02
Sala nr 17, Parter,
1Ko 2960/20 II K 677/18 Wzaw 238/2019 2 Ds 601/18
Przewodniczący: Sędzia Rafał Czapla
13:45, 2020-12-02
Sala nr 17, Parter,
1Ko 2925/20 II K 837/20
Przewodniczący: Sędzia Rafał Czapla
14:00, 2020-12-02
Sala nr 17, Parter,


Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek - od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku - od 7:30 do 15:30
Biuro Podawcze Sądu - od 7:30 do 15:00
Kasa Sądu przy ul. Sądowej 3 - od 8:00 do 14:30 - każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca od 8.00 do 10.00
Przyjmowanie stron w sekretariatach - od 8:00 do 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00 – 18.00
wtorek - 8.00 – 15.00
środa - 8.00 – 15.00
czwartek - 8.00 – 15.00
piątek - 8.00 – 15.00

Kasa znajduje się w głównym budynku Sądu przy ulicy Sądowej 3.

 

Biuro Obsługi Interesantów:

ul. Sądowa 3:

Informacje dotyczące I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego

telefon: 32/ 459 14 19
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 18.00
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15
przerwy w godzinach: 11.00-11.15 i 14.00-14.15

Zarządzenie Adm. 0181-70/2020 z 25.09.2020 dot. Regulaminu BOI, Biura Podawczego, Czytelni Akt

ul. 26 Marca 44:

Informacje dotyczące III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

telefon: 32/ 459 14 30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 18.00
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15

Informacje dotyczące V Wydziału Ksiąg Wieczystych - informacji udziela Kierownik sekretariatu

telefon: 32/ 459 14 44

Archiwum czynne:

od pon. do pt.: od 8.00 do 14.00

 

 

 

Podstawowe dane teleadresowe:

ul. Sądowa 3
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 / 459 14 00
fax: 32 / 459 14 06
e-mail: wodzislaw@wodzislaw.sr.gov.pl

NIP: 647-20-71-306

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Sądu w Wodzisławiu

 

 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

 

 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 

• Numer rachunku dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
NBP o/o Katowice nr 09 1010 1212 3068 6722 3100 0000

• Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki):
BGK o/o Katowice nr 78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

• Numer rachunku sum depozytowych (depozyty, wadia, kaucje):
BGK o/o Katowice nr 29 1130 1017 0021 1000 4990 0004 (waluta PLN)
BGK o/o Katowice nr 83 1130 1017 0021 1000 4990 0002 (waluta EUR)
BGK o/o Katowice nr 02 1130 1017 0021 1000 4990 0005 (waluta USD)
BGK o/o Katowice nr 13 1130 1017 0021 1000 4990 0001 (waluta CHF)
BGK o/o Katowice nr 56 1130 1017 0021 1000 4990 0003 (waluta GBP)

• Numer rachunku dla wpłat do KRN (rejestr spadkowy):
   78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

 

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 768 370
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 28.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry