AKTUALNOŚCI

W dniu 4 maja 2021 roku Sąd będzie nieczynny

Opublikowano: 30.04.2021, 13:02

Informujemy, że w dniu 4 maja 2021 roku Sąd będzie nieczynny

Adm. 0181-26/21 - zarządzenie w sprawie realizacji wniosków dot. przeprowadzania wideokonferencji

Opublikowano: 08.04.2021, 13:24

Zarządzenie Pani Wiceprezes tut. Sądu - SSR Patrycji Paloc-Kopki z dnia 08.04.2021 - Adm. 0181-26/21 w sprawie realizacji wniosków dot. przeprowadzania wideokonferencji w celu wykonania odezw kierowanych do SR Wodzisław Śl.

ZARZĄDZENIE

Informacja o odwołanych licytacjach

Opublikowano: 31.03.2021, 10:31

Na zarządzenie Referendarza z dnia 30.03.2021r., na podstawie art. 15ZZS1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuje o odwołaniu licytacji w sprawach wyznaczonych na dzień 09.04.2021r:

- I Co 1919/19,1

- I Co 2005/18,

- I Co 141/20,

oraz posiedzenia jawnego w sprawie :

- I Ns 706/20,

Oraz wyznaczonych na dzień 16.04.2021r:

- I Co 101/18

oraz posiedzeń jawnych w sprawach:

- I Co 95/20,

- I Co 1797/19,

- I Ns 737/20,

- I Ns 79/21,

- I Ns 617/20,

- I Ns 470/20,

Zarządzenie Adm. 0181-24/21 dotyczące zamknięcia kasy

Opublikowano: 30.03.2021, 14:46

Zarządzenie dotyczące zamknięcia kasy.Najbliższe terminy spraw

Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
1Ko 1084/21 II K 348/19 D 125/2020 2 Ds 195/19
Przewodniczący: Sędzia Julia Markowicz
08:00, 2021-06-24
Sala nr 115, I-gie piętro,
1Ko 1733/21 II K 818/19 WP 162/2021 1 Ds 181/19
Przewodniczący: Sędzia Julia Markowicz
08:20, 2021-06-24
Sala nr 115, I-gie piętro,
1Ko 1732/21 II K 818/19 WP 161/2021 1 Ds 181/19
Przewodniczący: Sędzia Julia Markowicz
08:40, 2021-06-24
Sala nr 115, I-gie piętro,
I C 260/2021
Przewodniczący: As. SR Agnieszka Władowska-Miklaszewska
09:00, 2021-06-24
Sala nr 17, Parter, ul. Sądowa 3 Wodzisław Śląski
1Ko 1434/21 II K 1329/19
Przewodniczący: Sędzia Julia Markowicz
13:00, 2021-06-24
Sala nr 115, I-gie piętro,Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek - od 7:30 do 15:30
od wtorku do piątku - od 7:30 do 15:30
Biuro Podawcze Sądu - od 7:30 do 15:00
Kasa Sądu przy ul. Sądowej 3 - od 8:00 do 14:00 - każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca od 8.00 do 10.00
Przyjmowanie stron w sekretariatach - od 8:00 do 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00 – 15.00
wtorek - 8.00 – 15.00
środa - 8.00 – 15.00
czwartek - 8.00 – 15.00
piątek - 8.00 – 15.00

Kasa znajduje się w głównym budynku Sądu przy ulicy Sądowej 3.

. 

Biuro Obsługi Interesantów:

ul. Sądowa 3:

Informacje dotyczące I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego

telefon: 32/ 459 14 19
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 15.15
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15
przerwy w godzinach: 11.00-11.15 i 14.00-14.15

Zarządzenie Adm. 0181-70/2020 z 25.09.2020 dot. Regulaminu BOI, Biura Podawczego, Czytelni Akt

ul. 26 Marca 44:

Informacje dotyczące III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

telefon: 32/ 459 14 30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 15.15
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15

Informacje dotyczące V Wydziału Ksiąg Wieczystych - informacji udziela Kierownik sekretariatu

telefon: 32/ 459 14 44

Archiwum czynne:

od pon. do pt.: od 8.00 do 14.00

. 

. 

Właściwość miejscowa:

. 

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

. 

. 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

. 

• Numer rachunku dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
NBP o/o Katowice nr 09 1010 1212 3068 6722 3100 0000

• Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki):
BGK o/o Katowice nr 78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

• Numer rachunku sum depozytowych (depozyty, wadia, kaucje):
BGK o/o Katowice nr 29 1130 1017 0021 1000 4990 0004 (waluta PLN)
BGK o/o Katowice nr 83 1130 1017 0021 1000 4990 0002 (waluta EUR)
BGK o/o Katowice nr 02 1130 1017 0021 1000 4990 0005 (waluta USD)
BGK o/o Katowice nr 13 1130 1017 0021 1000 4990 0001 (waluta CHF)
BGK o/o Katowice nr 56 1130 1017 0021 1000 4990 0003 (waluta GBP)

• Numer rachunku dla wpłat do KRN (rejestr spadkowy):
   78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

. 

. 

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Pełna treść regulaminu.

. 

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

. 

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 861 993
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 17.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry