Komornicy

Wersja archiwalna z dnia 02.02.2021

Wykaz Komorników Sądowych działających

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

 

 Komornik Sądowy Joanna Rajnysz-Gwiazda:

 Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) od 1 stycznia 2021r. Komornik Joanna Rajnysz-Gwiazda nie jest uprawniona do przyjęcia wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem tj. właściwością Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. 

Kancelaria Komornicza jest czynna:

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr VI:

Numer konta:

 

 

Komornik Sądowy Mirosław Szostek:

Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) od 24 sierpnia 2020r. Komornik Mirosław Szostek nie jest uprawniony do przyjęcia wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem tj. właściwością Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. 

Kancelaria komornicza jest czynna:              

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr III:

Numer konta:

 

 

Komornik Sądowy Piotr Szweda:

Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) od 5 czerwca 2020r. Komornik Piotr Szweda nie jest uprawniony do przyjęcia wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem tj. właściwością Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Kancelaria komornicza jest czynna:              

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr IV:

Numer konta:

  

 

od dnia 10 czerwca 2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Piotr Szweda

jako zastępca przeniesionego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Piotra Grochulskiego 

 

Kancelaria komornicza jest czynna:              

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr II:

Numer konta:

 

 

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg:

Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) od 1 lipca 2019r. Komornik Łukasz Twaróg nie jest uprawniony do przyjęcia wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem tj. właściwością Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Kancelaria komornicza jest czynna:              

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr V:

Numer konta:

 

 

Komornik Sądowy Marek Dyrbuś:

Na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) od 25 sierpnia 2020r. Komornik Marek Dyrbuś nie jest uprawniony do przyjęcia wniosków o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem tj. właściwością Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Kancelaria komornicza jest czynna:              

Komornik przyjmuje interesantów:

Dane teleadresowe - Kancelaria Komornicza Nr I:

Numer konta:

 

Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 33 773
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 02.02.2021
 
Wydruk z dnia: 12.04.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl