Lekarze Sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz.849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiających niestawiennictwo na wyznaczonych terminach:

  1. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie
  2. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
  3. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Katowicach
  4. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
Podpisał: Karol Pieloch
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 10 522
Opublikował: Karol Pieloch
Publikacja dnia: 02.12.2008
 
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl