Konta bankowe

Wersja archiwalna z dnia 02.12.2008
Numer konta Bank Tytuł wpłaty Wpisać
09 1010 1212 3068 6722 3100 0000 NBP O/O Katowice Dochody budżetowe:
- opłaty od wniosku i pozwu,
- opłaty od zażaleń,
- opłaty od skarg,
- koszty spraw sądowych,
- grzywny,
- wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych
Sygnatura akt sprawy
29 1130 1017 0021 1000 4990 0004 (PLN)
83 1130 1017 0021 1000 4990 0002 (EUR)
02 1130 1017 0021 1000 4990 0005 (USD)
13 1130 1017 0021 1000 4990 0001 (CHF)
56 1130 1017 0021 1000 4990 0003 (GBP)
BGK Katowice Sumy depozytowe:
- depozyty
- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,
- wadium,
- kaucje
Sygnatura akt sprawy
78 1130 1091 0003 9086 2820 0004 BGK Katowice Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych,
- zaliczki na tłumaczy,
- zaliczki na kuratorów,
- inne zaliczki
Sygnatura akt sprawy

W kasie tutejszego sądu brak możliwości dokonywania wpłat na konto sum depozytowych oraz wypłat z podanych wyżej kont bankowych.

Podpisał: Kamil Klimosz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 30 063
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 02.12.2008
 
Wydruk z dnia: 29.07.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl