Edukacja prawna

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim informuje o możliwości

składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie zwiedzania budynku Sądu

lub udziału w rozprawach sądowych.

            Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i zawierać następujące informacje:

-          określenie celu wycieczki do Sądu (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);

-          określenie czasookresu wycieczki (miesiąc);

-          określenie ilości i wieku uczestników wycieczki;

-          podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikacjęPORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY „Przychodzi uczeń do prawnika….”

Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 08.08.2017
Dokument oglądany razy: 3 218
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 08.08.2017
 
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl