Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: ADM. 0181-64/18

Referendarz Sądowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.11.2018, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.12.2018, 10:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
  2. Zarządzenie w przedmiocie  wyznaczenia przewodniczącego i sekretarza komisji
  3. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  4. Załącznik nr 2 do zarządzenia
  5. Załącznik nr 3 do zarządzenia
  6. Zmiana terminu przeprowadzenia konkursu
  7. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu
  8. Wyniki
  9. Test kwalifikacyjny
  10. Odpowiedzi
Opublikowano dnia: 05.10.2018
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl