Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: ADM. 0181-83/18

REFRENDARZ SĄDOWY

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.01.2019, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.02.2019, 13:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

 1. Zarządzenie o konkursie
 2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
 3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oświadczenia
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie + klauzula informacyjna do Sr WŚ
 5. Załącznik nr 4 kwestionariusz osobowy
 6. Zarządzenie - zmiana terminu konkursu i przyjmowania zgłoszeń
 7. Zarządzenie - zmiana składu komisji konkursowej
 8. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu
 9. Informacja o wynikach konkursu
 10. Pytania
 11. Odpowiedzi
Opublikowano dnia: 28.12.2018
Wydruk z dnia: 15.05.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl