Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm. 0181-14/19

Stażysta – pracownik sekretariatu wydziału

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13.02.2019, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.03.2019, 15:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenia
  5. Załącznik nr 4 kwestionariusz osobowy
  6. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  7. Wykaz kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu
  8. Wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu
  9. Wykaz kandydatów do trzeciego etapu konkursu
Opublikowano dnia: 06.02.2019
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl