Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.0181-15/19

Stażysta - starszy inspektor ds. BHP

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2019, 23:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.03.2019, 23:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenia
  5. Załącznik nr 4 kwestionariusz osobowy
  6. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  7. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
Opublikowano dnia: 07.02.2019
Wydruk z dnia: 15.05.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl