Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm. 0181-16/19

Referedarz Sądowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.03.2019, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.04.2019, 15:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenia
  5. Załącznik nr 4 kwestionariusz osobowy
  6. Zarządzenie w przedmiocie wyznaczenia sekretarza komisji
  7. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu

 

Opublikowano dnia: 11.02.2019
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl