Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: ADM. 0181-44/19

Referendarz sądowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.06.2019, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2019, 14:45
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia - oświadczenia
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie i klauzula informacyjna
  5. Załącznik nr 4 - kwestionariusz kandydata
  6. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu
  7. Miejsce przeprowadzenia konkursu Adm. 0181-44/19
  8. Pytania konkursowe
  9. Odpowiedzi
Opublikowano dnia: 06.06.2019
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl