AKTUALNOŚCI

Informacja dot. sprawy o sygn. akt II K 26/19 w dniu 7 października 2021

Opublikowano: 06.10.2021, 09:37

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział II Karny informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i dużym zainteresowaniem mediów sprawą o sygn. akt II K 26/19 na rozprawie w dniu 7 października 2021 r., godz. 12.30, sala nr 106 przewiduje się możliwość uczestniczenia jedynie po 1 osobie z każdej redakcji – winna to być przy tym osoba zaszczepiona na COVID-19.

Odwołanie rozpraw z dnia 27 września 2021r.

Opublikowano: 22.09.2021, 13:07

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny informuje, że zostały odwołane następujące rozprawy wyznaczone na dzień 27 września 2021 r.:

- I C 468/20
- I C 356/21
- I Ns 909/18
- I Ns 1357/16
- I Ns 431/21
- I C 2643/18

Odwołanie rozpraw z dnia 6 września 2021r.

Opublikowano: 02.09.2021, 14:56
Zgodnie z zarządzeniem z dnia 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny informuje, że zostały odwołane następujące rozprawy wyznaczone na dzień 6 września 2021 r., z uwagi na uroczystość wręczenia nominacji sędziowskiej referentowi sprawy:
- Ns 665/20
- C 2643/18
- Ns 461/21
- C 139/21
- Ns 139/21

 

Adm. 0181-52/21 - Zarządzenie w sprawie zniesienia części ograniczeń w funkcjonowaniu sądu w czasie stanu epidemii

Opublikowano: 05.07.2021, 14:53

Adm. 0181-52/21 - Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zniesienia części ograniczeń w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie stanu epidemii.Najbliższe terminy spraw

Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
1Ko 1815/21 II W 35/19 kdł. 462/2019/K RSOW 1448/18
Przewodniczący: Sędzia Dawid Kopczyński
08:50, 2021-10-18
Sala nr 109, I-gie piętro,
1Ko 2826/21 II K 957/18 SR OŚWIĘCIM Wo 181/2019
Przewodniczący: Sędzia Dawid Kopczyński
09:00, 2021-10-18
Sala nr 109, I-gie piętro,
1Ko 2733/21 II W 40/20 kdł. 600/2020/K RSOW 1841/19
Przewodniczący: Sędzia Dawid Kopczyński
09:20, 2021-10-18
Sala nr 109, I-gie piętro,
1Ko 1944/21 II K 1433/19 kdł. 702/2020/K 1 Ds 1388/19
Przewodniczący: Sędzia Dawid Kopczyński
09:40, 2021-10-18
Sala nr 109, I-gie piętro,
1Ko 2779/21 II W 162/20 kdł. 924/2020/K RSOW 169/20
Przewodniczący: Sędzia Dawid Kopczyński
10:00, 2021-10-18
Sala nr 109, I-gie piętro,Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek - od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku - od 7:30 do 15:30
Biuro Podawcze Sądu - od 7:30 do 15:00
Kasa Sądu przy ul. Sądowej 3 - od 8:00 do 14:00 - każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca od 8.00 do 10.00
Przyjmowanie stron w sekretariatach - od 8:00 do 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00 – 18.00
wtorek - 8.00 – 15.00
środa - 8.00 – 15.00
czwartek - 8.00 – 15.00
piątek - 8.00 – 15.00

Kasa znajduje się w głównym budynku Sądu przy ulicy Sądowej 3.

. 

Biuro Obsługi Interesantów:

ul. Sądowa 3:

Informacje dotyczące I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego

telefon: 32/ 459 14 19
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 15.15
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15
przerwy w godzinach: 11.00-11.15 i 14.00-14.15

Zarządzenie Adm. 0181-70/2020 z 25.09.2020 dot. Regulaminu BOI, Biura Podawczego, Czytelni Akt

ul. 26 Marca 44:

Informacje dotyczące III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

telefon: 32/ 459 14 30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: od 7.30 – 15.15
wtorek – piątek: od 7.30 - 15.15

Informacje dotyczące V Wydziału Ksiąg Wieczystych - informacji udziela Kierownik sekretariatu

telefon: 32/ 459 14 44

Archiwum czynne:

od pon. do pt.: od 8.00 do 14.00

. 

. 

Właściwość miejscowa:

. 

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

. 

. 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

. 

• Numer rachunku dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
NBP o/o Katowice nr 09 1010 1212 3068 6722 3100 0000

• Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki):
BGK o/o Katowice nr 78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

• Numer rachunku sum depozytowych (depozyty, wadia, kaucje):
BGK o/o Katowice nr 29 1130 1017 0021 1000 4990 0004 (waluta PLN)
BGK o/o Katowice nr 83 1130 1017 0021 1000 4990 0002 (waluta EUR)
BGK o/o Katowice nr 02 1130 1017 0021 1000 4990 0005 (waluta USD)
BGK o/o Katowice nr 13 1130 1017 0021 1000 4990 0001 (waluta CHF)
BGK o/o Katowice nr 56 1130 1017 0021 1000 4990 0003 (waluta GBP)

• Numer rachunku dla wpłat do KRN (rejestr spadkowy):
   78 1130 1091 0003 9086 2820 0004

.• Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
   51 1130 1091 0003 9086 2820 0005

. 

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Pełna treść regulaminu.

. 

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

. 

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 902 403
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 08.07.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry