Strona główna / Aktualności

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:


Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii

30.10.2020, 15:16

Zgodnie z zarządzeniem dot. funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii informuje się, że:

- Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w skróconym czasie urzędowania, tj. od godz. 09.00 do godz. 15.00;

- zaleca się dokonywanie wpłat na rachunek Sądu w drodze przelewu;

- poczta winna być składowana do wystawionej skrzyni i otwierana z 24-godzinnym opóźnieniem;

- ogranicza się przyjmowanie poczty przez pracowników Biura Podawczego, za wyjątkiem spraw aresztowych;

- wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa Sądu, a skargi składane są drogą elektroniczną lub pisemnie;

- zakazuje się wstępu do budynków Sądu osób innych niż wezwane do udziału w czynnościach lub wykazujących inną, niezbędną potrzebę;

- akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu ich telefonicznie;

- na terenie  Sądu przestrzega się bezwzględnie obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekcji rąk oraz stosowanie pomiaru temperatury ciała w czasie wejścia na teren budynku Sądu

- zawiesza się wydłużone godziny funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki do godziny 18.00

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

12.10.2020, 09:49

W związku z obchodzonym w dniu 15 października 2020 r.  Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 12 - 16 października 2020 r. zapraszamy do zapoznania się z listą wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji.

Powołanie koordynatora do spraw dostępności

02.10.2020, 09:29

Informujemy, że w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062 j.t.) został powołany Koordynator do spraw dostępności w sądach apelacji katowickiej w osobie Pani Małgorzaty Cichowskiej z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tel. (32) 2004 661, adres e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl.

14 sierpnia Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. będzie nieczynny

13.08.2020, 11:38

Informujemy iż dnia 14 sierpnia (piątek) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim będzie nieczynny.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

24.06.2020, 08:38

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarządzenie Adm. 0181-55/2020

29.05.2020, 12:48

Zarządzenie Adm. 0181-55/2020 w sprawie zasad prowadzenia rozpraw i posiedzeń, przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym na ich terenie w zw. z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołane rozpraw w dniu 27 maja 2020 roku w Wydziale I Cywilnym

25.05.2020, 12:49

Rozprawy z dnia 27 maja 2020, które podlegają odwołaniu:

I Ns 888/19 godzina 9:00, sala 115

I C 2318/19 godzina 9:50, sala 115

I C 2610/19 godzina 13:15, sala 115

I C 58/20 godzina 14:15, sala 115

Przyjmowanie interesantów przez prezesów

22.05.2020, 08:37

Zarządzenie Adm. 0181-54/2020

Rozpoznanie jako pilne spraw wykonawczych wyznaczonych na dzień 19.05.2020r.

19.05.2020, 09:21

Zarządzenie Adm. 0181-50/2020 - Rozpoznanie jako pilne spraw wykonawczych wyznaczonych na dzień 19.05.2020 roku

Rozpoznanie spraw II K 146/20 i II Kop 5/20 jako pilne

18.05.2020, 10:43

Zarządzenie Adm. 0181-49/2020

Odwołanie terminu rozprawy w sprawie I Ns 313/19 wyznaczonej na 25 maja 2020 roku

14.05.2020, 15:46

Informacja o odwołaniu terminu w sprawie I Ns 313/19 wyznaczonej na 25 maja 2020 roku

Rozpoznanie jako pilne - spraw wykonawczych wyznaczonych na dzień 22.05.2020 r.

14.05.2020, 14:10

Zarządzenie Adm.0181-47/2020

Pilne rozpoznanie spraw II K 964/19 oraz II Kp 145/20

14.05.2020, 08:03

Zarządzenie dotyczące pilnego rozpoznania spraw II K 964/19 oraz II Kp 145/20

Zarządzenie dotyczące funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim od 13 maja 2020

11.05.2020, 14:41

Adm. 0181-46/2020 - Zarządzenie dotyczące funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim od 13 maja 2020.

Odwołane rozprawy, posiedzenia w okresie 15.05.2020-22.05.2020 za wyjątkiem spraw pilnych

11.05.2020, 14:33

ZARZĄDZENIE Adm. 0181-45/2020 - o odwołaniu rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne z zastrzeżeniem § 2Do góry