Strona główna / Aktualności

Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii

Opublikowano: 30.10.2020, 15:16

Zgodnie z zarządzeniem dot. funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii informuje się, że:

- Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w skróconym czasie urzędowania, tj. od godz. 09.00 do godz. 15.00;

- zaleca się dokonywanie wpłat na rachunek Sądu w drodze przelewu;

- poczta winna być składowana do wystawionej skrzyni i otwierana z 24-godzinnym opóźnieniem;

- ogranicza się przyjmowanie poczty przez pracowników Biura Podawczego, za wyjątkiem spraw aresztowych;

- wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa Sądu, a skargi składane są drogą elektroniczną lub pisemnie;

- zakazuje się wstępu do budynków Sądu osób innych niż wezwane do udziału w czynnościach lub wykazujących inną, niezbędną potrzebę;

- akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu ich telefonicznie;

- na terenie  Sądu przestrzega się bezwzględnie obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekcji rąk oraz stosowanie pomiaru temperatury ciała w czasie wejścia na teren budynku Sądu

- zawiesza się wydłużone godziny funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki do godziny 18.00

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 488
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 30.10.2020, 15:16
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry