Dyrektor Sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.01.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

-

Tel. 32 459-14-71

Fax. 32 459-14-73

e-mail: dyrektor@wodzislaw.sr.gov.pl

Zakres działania Dyrektora Sądu w szczególności:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Kompetencje wynikające z art. 21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Art. 21 §1 z późn. zm.) i zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011r. Nr 203, poz. 1192, Art. 11 §1)

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 10 525
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 03.01.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry