Dyrektor Sądu

Katarzyna Brachmańska

Tel. 32 459-14-71

Fax. 32 459-14-73

e-mail: dyrektor@wodzislaw.sr.gov.pl

Zakres działania Dyrektora Sądu w szczególności:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Podstawa prawna:

Kompetencje wynikające z art. 21 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) oraz :

§ 23 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 1, § 31, § 42 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 2019.1141).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 27.01.2020
Dokument oglądany razy: 16 248
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 27.01.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry