Strona główna / Informacje / Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu sądowym w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim,

Ul. Sądowa 3

47-300 Wodzisław Śląski

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Andrzej Włodarczyk

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wodzislaw.sr.gov.pl

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danym osobowych oraz z wykonaniem przysługujących im praw na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Każda osoba, której dane są Przetwarzane przez Sąd w postępowaniu sądowym w ramach sprawowanej władzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania z zachowaniem ograniczeń nakładanych przez przepisy szczegółowe. Każdej osobie przysługuje również prawo przeniesienia swoich danych.

Jeżeli osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim uzna, iż jej dane są przetwarzane z naruszeniem RODO może złożyć skargę do Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, ul. Piłsudskiego 33, 44-200 Rybnik, tel. 32 78-40-402 lub 103, adres e-mail: so.rybnik@rybnik.so.gov.pl

Informacje o przetwarzaniu danych.

Dane osobowe są przechowywane przez Sąd przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez podmiotom, z którymi Sąd ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych, organom nadzorującym oraz organom władzy

Przetwarzane przez Sąd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 266
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 08.07.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry