Strona główna / Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

 

Informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism do Sądu Rejonowego w Wodzisłwiu Śląskim za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wodzisłwiu Śląskim:
DOTYCZY wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z póz. zm.)
NIE DOTYCZY pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wodzisłwiu Śląskim niezbędne jest:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Karol Pieloch
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 20 452
Opublikował: Karol Pieloch
Publikacja dnia: 02.12.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry