Strona główna / Informacje / Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Aktualizacja na 2022 rok bazy teleadresowej oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego, prawnego) dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.

Zaktualizowana na 2022 rok baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego

Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2022 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku na terenie województwa śląskiego oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku na terenie województwa śląskiego programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie śląskim

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O. Katowice 22 1130 1091 0003 9086 1520 0005

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 16.08.2021
Dokument oglądany razy: 825
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 12.08.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry