Majątek

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim dysponuje:

  1. Przekazaną w trwały zarząd zabudowaną nieruchomością gruntową położoną w Wodzisławiu Śląskim:
    • przy ul. Sądowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2907/332 o pow. 0.27,67 ha obręb Wodzisław, dla której w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim urządzona jest Kw. 50 686 W i na nieruchomości obejmującej działkę 2869/332 o pow. 0.00,39 ha – KW 40 115 W, zabudowanych budynkiem o pow. użytkowej 1956 m2, posiadającym instalacje elektryczną, instalację wod-kan, instalację CO wraz z własnymi urządzeniami grzewczymi.
    • przy ul. 26 Marca 44, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21602/138 o pow. 0.21,20 ha obręb Wodzisław - Radlin, dla której w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim urządzona jest Kw. 5193 W, zabudowanej budynkiem o pow. 928,00 m2, posiadającym instalacje elektryczną, instalację wod-kan, instalację CO.
    • przy ul. Wałowej 39, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 973/188 o pow. 0.00,22 ha oraz o pow. 0.07,50 ha obręb Wodzisław, dla której w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim urządzona jest Kw. 45 815 W, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 324,20 m2, posiadającym instalacje elektryczną, instalację wod-kan, instalację CO wraz z własnymi urządzeniami grzewczymi.
  2. Majątkiem ruchomym, który stanowi wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz służące ochronie osób i mienia.

 


  

Informacja o zużytych lub zbędnych skladnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 761) zwanego dalej „rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż posiada zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300 euro. Wykaz zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego – zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia


OGŁOSZENIE - pobierz

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 16.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 955
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 16.09.2015
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry