Strona główna / Probacja - Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Probacja - Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Kwartalnik PROBACJA powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim aktykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo - Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

Wszystkie numery kwartalnika, od początku jego powstania, publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja pod adresem http://ms.gov.pl/pl/probacja.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 07.02.2018
Dokument oglądany razy: 2 877
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 07.02.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry