Konta bankowe

Numer konta Bank Tytuł wpłaty Wpisać
09 1010 1212 3068 6722 3100 0000 NBP O/O Katowice Dochody budżetowe:
- opłaty od wniosku i pozwu,
- opłaty od zażaleń,
- opłaty od skarg,
- koszty spraw sądowych,
- grzywny,
- wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych
Sygnatura akt sprawy
29 1130 1017 0021 1000 4990 0004 (PLN)
83 1130 1017 0021 1000 4990 0002 (EUR)
02 1130 1017 0021 1000 4990 0005 (USD)
13 1130 1017 0021 1000 4990 0001 (CHF)
56 1130 1017 0021 1000 4990 0003 (GBP)
BGK Katowice Sumy depozytowe:
- depozyty
- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,
- wadium,
- kaucje
Sygnatura akt sprawy
78 1130 1091 0003 9086 2820 0004 BGK Katowice Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych,
- zaliczki na tłumaczy,
- zaliczki na kuratorów,
- inne zaliczki (rejestr spadkowy)
Sygnatura akt sprawy
51 1130 1091 0003 9086 2820 0005 Bank BGK

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitencjarnej

Sygnatura akt sprawy

Nr NF

W kasie tutejszego sądu brak możliwości dokonywania wpłat na konto sum depozytowych oraz wypłat z podanych wyżej kont bankowych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Klimosz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 36 428
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 29.06.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry